انعقاد قرارداد همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری سپهر با بانک ملی ایران

امروز دو قرارداد همکاری بانک ملی ایران با صندوق پژوهش و فناوری صنایع فرهنگی سپهر و صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین سازی به منظور تسهیل ارایه خدمات مالی و بانکی به شرکت های دانش بنیان و نوآور و خلاق در شعبه ملی پلاس فخر رازی به عنوان نخستین شعبه دانش بنیان کشور امضا شد. […]