وبینار معرفی خدمات سرمایه‌گذاری و تسهیلات صندوق

وبینار معرفی خدمات سرمایه‌گذاری و تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری سپهر به همت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در روز دوشنبه 11 مرداد ماه 1400 برگزار شد.  در این وبینار که با هدف آشنایی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با خدمات سرمایه‌گذاری و تسهیلات صندوق سپهر تشکیل‌شده بود، آقایان مهندس پناهی مدیر پرتفولیو و […]